Taraflar her iki tarafın izni olmadan kişilik hakları ve ticari sırları açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcı’nın kimlik ve adres bilgileri, katıldıkları programın niteliği, eğitim süresince ortaya çıkacak kişisel bilgi veya özel durumları, yazılı veya sözlü olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

Katılımcı, program sırasında veya program dışındaki zamanlarda, programın tamamı veya bir kısmının veya programa katılan herhangi bir katılımcı, eğitimci veya yardımcı şahsın görüntü ve seslerini kayıt edemez. Basın, yayın veya İnternet ortamında açıklayamaz ve paylaşamaz. Eğitim sırasında kendisine verilen belge ve eğitim program bilgilerini, benzer eğitim yapan kişi ve kuruluşlarla paylaşamaz.

Katılımcı eğitim sırasında dağıtılan her türlü kitap, kitapçık, broşür, materyal, uygulanan eğitim programı ve içeriğinin FSEK ve sair ilgili mevzuat gereğince eser niteliği taşıyan veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkına konu olacak olan şeyler üzerindeki her türlü telif (mali haklar) ile fikri mülkiyet haklarının Gülenay Pema Antep’e ait olacağını ve eğitimcinin meslek sırlarının veya eğitim sırasında alınan bilgilerin üçüncü şahıslara aktarmayacağını, bu bilgileri internet, yazılı veya görsel basın veya sosyal medya aracılığıyla kullanmayacaktır.

Katılımcı, web sitesini ziyaret etmekle bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Katılımcı, Sözleşmenin/formun imzalandığı veya sözleşmenin/formun kabulüne ilişkin elektronik posta gönderildiği tarihten itibaren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun gereği 14 gün içerisinde sözleşmeden/formdan ve eğitim/inzivaya katılmaktan herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcının cayma hakkını sözleşmeyi/formu imzaladığı veya kabul ettiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde kullanması halinde kendisinden hiçbir ödeme talep edilmeyecek, herhangi bir cezai şart uygulanmayacaktır. Katılımcı cayma hakkını kullandığını, yazılı veya elektronik posta ile eğitim/inzivaya uygulayıcılarına sözleşmenin/formun imza tarihinden veya elektronik posta ile kabul ettiği tarihten itibaren cayma süresi olan 14 gün içerisinde bildirmeyi kabul ve beyan eder.

Önemli Not: Gülenay Pema Antep’in yayınladığı makaleler ve verdiği eğitimler tıbbi tedavi ya da öneri niteliği taşımamaktadır. Eğitim/İnzivaya katılım, Sözleşme ve eki niteliğindeki Katılım Formu’nun gönderilmesi akabinde verilen bilgilerin Gülenay Pema Antep tarafından değerlendirilmesi sonucunda onaylanacaktır. Katılım formunun eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir. İnziva katılımı için sağlıklı (fiziksel-zihinsel-duygusal) olmak şarttır. Psikolojik destek alan ya da son 3 yıl içinde almış adaylar ile bu yönde depresyon, panik atak, manik depresyon vb. tanı ve teşhisler ile tedavi görmüş, ilaç kullanmış kişilerin katılımları kabul edilmemektedir. Bu eğitimler/inzivalar sağlık hizmeti niteliğinde bir terapi, teşhis, tanı veya tedavi olmayıp, eğitim/inzivaya gelecek kişiler bunun bilincinde olup programa başvuru kendi iradelerine bağlıdır. Gülenay Pema Antep veya asistan eğitmenlerinin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

www.gizemlidisilik.com’da yer alan tüm içerik, kullanım ve yasal hakları Gülenay Pema Antep’e aittir. Katılımcıların eğitime katılmadan önce www.gizemlidisilik.com adresinde yer alan Gizlilik ve Saklama Yükümlülüğü, Sözleşme ve eki niteliğindeki Katılım Formunu eksiksiz ve detaylı olarak doldurup imzalayarak göndermesi halinde, Sözleşme ve Formda belirtilen tüm kuralları okuyup kabul ettiği manasına gelecektir. Eğitim/İnzivaya katılım, Sözleşme ve eki niteliğindeki Katılım Formu’nun gönderilmesi akabinde verilen bilgilerin Gülenay Pema Antep tarafından değerlendirilmesi sonucunda onaylanacaktır.

Bu web sitesindeki tüm içerikler yalnızca bilgi amaçlı tasarlanmıştır. Burada herhangi bir hastalığı ya da durumu teşhis, yatıştırma, tedavi veya iyileştirme amaçlanmamıştır. İşbu elektronik posta içerisinde yer alan herhangi bir bilgi tedavi amacı taşımamaktadır.

Söz konusu bilgiler elektronik posta alıcısını bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.